Een Gastvrij Welkom Bij Herberg De Kemper

Historie hotel

Boeiende historie van onze ‘Oale Schöppe’ en zijn 6 hotelkamers

Het hotel de ‘Oale Schöppe’ boogt op een interessante geschiedenis, die ver teruggaat in de tijd. De ‘Oale Schöppe’ is een Rijksmonument, dat oorspronkelijk in het nabijgelegen buurtschap Kerspel-Goor heeft gestaan. Het gebouw heeft daar eeuwenlang dienst gedaan als ‘Los Hoes’, een boerderijvorm waarin mens en vee in één ruimte samenleefden. Oude merktekens uit de balken verraden dat dit ‘Los Hoes’ uit de 16e eeuw moet hebben gestamd.

Rond het jaar 1880 raakte ‘Los Hoes’ in verval. De hoeve werd afgebroken en eigenlijk direct weer opgebouwd als voorraadschuur op het erf van De Kemper.

Anno 1880: over schulden en afbetalingen

Staat u voor de ‘Oale Schöppe’, dan valt het op dat de oude schuur (het hotel) voor een andere boerderij is geplaatst aan de bovenbergweg. Die boerderij werd tweehonderd jaar geleden bewoond door boer Teemker. Het verhaal gaat dat boer Teemker schulden had bij Herberg de Kemper. Schulden die zo hoog waren, dat het boer Teemker simpelweg niet lukte om ze af te betalen.

Op een goede dag werd een creatieve oplossing gevonden. De Kemper had opslagruimte nodig, maar beschikte niet over grond om een schuur te bouwen. Teemker, daarentegen, had grond in overvloed. De Kemper kocht voor een symbolisch bedrag een stukje grond van boer Teemker, waarop met oude binten van een vervallen los hoes uit het nabijgelegen buurtschap Kerspel-Goor een schuur werd gebouwd. De schuur deed dienst als opslagplaats voor hooi, vee en werktuigen. Al met al een prima regeling waarmee beide partijen blij waren. De schuld was afbetaald – het glas kon worden geheven. De ‘Oale Schöppe’ was een feit!